Záväzná prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu

KLIKNUTÍM STIAHNITE


Záväzná prihláška ku skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z.


KLIKNUTÍM STIAHNITE

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: