ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Prípravné školenie (korešpondenčný kurz) ku skúškam na Technickú inšpekciu SR resp. TÜV Slovakia s.r.o., Bratislava v zmysle § 24 – revízny technik, vyhl. MP SV a R č. 508/2009 Z. z.

Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia Miesto:
Bydlisko PSČ:
Odborńe vzdelanie Reg. číslo:
E-mail
Škola: Spôsob ukončenia Odborná prax:
Zamestnávateľ

Požaduje na:

§: 24 () Revízny technik EZ Napätie: .E2 do 1000 V Trieda objektov: A, ()

Potvrdenie, že menovaný bol školený o bezpečnostných a prevádzkových predpisoch v rozsahu jeho vykonávanej pracovnej činnosti na elektrických zariadeniach.

Upozornenie: Každý zamestnanec i samostatne podnikajúca osoba v oblasti EZ, sa musí oboznámiť i s vnútropodnikovým smernicami v miestach vykonávania práce ( trasy únikových ciest, umiestnenie hl. vypínačov, hasiacich prístrojov a pod.)

LEKÁRSKE POTVRDENIE o zdravotnej spôsobilosti nepredkladať
Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti bude daná na prihláške na skúšky na TI SR, resp. TÜV Slovakia, s.r.o.

POVINNÝ ÚDAJ - Vyberte si termín školenia:

Čo robiť keď

1Vám nejde odoslať formulár

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: