Čo všetko Vám ponúkame

Občerstvenie

V cene kurzu je vždy obed a káva.

Priestor na vaše otázky

Po kurze je vždy vyhradený čas pre prípadné otázky na tému.

Vysoká kvalita

Naše kurzy obsahujú tie najnovšie informácie a postupy pre najvyšší stupeň pripravenosti.

POUČENÁ OSOBA

§20 -poučená osoba


§20 -Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny, kde obsah , termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. O poučení sa vydá písomný zápis o poučení Rozsah 4 hodiny.

AKTUALIZÁCIA

Predĺženie platnosti Vašich osvedčení § 21 až §24

 

A/ 1 deň - Aktualizačná odborná príprava pre §21  až  §24 elektrotechnik, revízny technik   s vyznačením účasti s predĺžením platnosti osvedčenia o 5 rokov na platnom osvedčení.
cena: 48,- Eur (Aktualizácia)
cena: 76,- Eur   vydanie nového osvedčenia

ELEKTROTECHNIK

§21 až §23 školenie s vydaním osvedčenia

 

A/ 3 dni -  §21-23 pre EZ do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu trieda "A".
cena: 79,- Eur
B/ 3 dni -  §21-23 pre EZ do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu trieda "B".
cena: 89,- Eur
C/ 3 dni -  §21-23 pre EZ nad 1000V
v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu trieda "A".
cena: 89,- Eur
D/ 3 dni - §21-23 pre EZ nad 1000V
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu trieda "B".
cena: 89,- Eur

V cene osvedčenia je zahrnuté aj mini osvedčenie vhodné do peňaženky
obed a káva, v cene kurzu na všetky školiace dni

Viac info REZERVOVAŤ TERMÍN

REVÍZNY TECHNIK

s vydaním zápisu o účasti pre TI. a.s.

A/ 4 dni -  §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E2,s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov E4 technický stroj, prístroj, rozvádzač E5 elektrická prípojka nn.
cena: 198,- Eur
B/ 4 dni -  §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E1 - nad 1000V a v objektoch triedy "B" s nebezpečenstvom výbuchu.
cena: 228,- Eur
C/ 2 dni - Rozšírenie §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E1 - nad 1000V a v objektoch triedy "B" s nebezpečenstvom výbuchu.
cena: 114,- Eur

Viac info

REZERVOVAŤ TERMÍN

Školenia sú vždy o 9:00 v sídle firmy

Hálova č.5, Bratislava , PSČ 85101 Petržalka

Ukázať na mape

Otestujte sa online zdarma >>>

1. Aké označenie má sieť TN, v ktorej v prvej časti plní vodič PEN súčasne funkciu ochranného a neutrálneho vodiča  a v druhej časti sú vodiče ochranný PE a neutrálny N vedené samostatne:

 
 
 

2. V ktorej z uvedených sieti sa vyskytuje vodič PEN­­­­­?

 
 
 

3. Stupeň ochrany krytom sa označuje  IP  a potom  nasledujú dve povinné čísla. Čo  vyjadruje prvé povinné číslo?

 
 
 

4. Môže sa ochranný vodič istiť?

 
 
 

5. V priestoroch pod vaňou alebo sprchou sú normou STN 33 2000-7-207: 2007 zavedené zóny:

 
 
 

6. Úradnú skúšku vyhradených elektrických zariadeniach skupiny A riadi a vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v dohodnutom termíne:

 
 
 

7. 7/ Vodič PEN sa smie použiť iba v pevnej inštalácii, pričom jeho prierez sa nesmie byť menší ako

 
 
 

8. Prúdový chránič vypína

 
 
 

9. Uzemnenie bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa nemusí spájať , ak je medzi dvoma uzemneniami v zemi vzdialenosť väčšia ako

 
 
 

10. Ktoré s nasledujúcich ochranných opatrení je určené aj pre laikov:

 
 
 

11. Akou farbou sa označujú fázové izolované vodiče striedavej sústavy

 
 
 

12. Správny postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom je:

 
 
 

13. Práce na elektrických zariadeniach členíme:

 
 
 

Otázka 1 na 13

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: