Otestujte sa online zdarma >>>

1. Dotyk so živými časťami sa nazýva priamy dotyk.

Otázka – Ako sa nazýva dotyk s neživými časťami?

 
 
 
 

2. Neživá časť je vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa dá dotknúť a ktorá nie je v normálnej prevádzke živá, ale sa môže stať živou pri poruche.

Otázka- Je neživou časťou kovový kryt počítača/PC/ ?

 
 
 

3. Ako sa volá oblasť /v diagrame / za hranicou vzniku neovládateľného kŕča, po oblasť možného výskytu nezvratnej fibrilácie srdca?

 
 
 
 

4. Záchranca po vyslobodení postihnutého z dosahu elektrického prúdu je povinný poskytnúť mu prvú pomoc pokým nepríde lekár.

Otázka- Môže záchranca postihnutého opustiť skôr ako mu na to dá pokyn lekár?

 
 
 
 

5. Ktorý pracovný úraz sa nazýva ,,registrovaný úraz,, /podľa zákona č.124/2006 Z.z/

 
 
 
 

6. Čo vyjadruje nasledovná definícia?

Zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení /EZ/  s koordinovanými vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých cieľov

 
 
 

7. Ako sa nazýva priestor ako je uvedené dalej?

Vymedzený priestor na prácu na elektrickej inštalácii alebo v jej blízkosti

 
 
 

8. Akú  kvalifikáciu musí mať osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie?

 
 
 
 

9. Pri práci PPN na vzdialenosť musia byť dodržané určité vzdialenosti pracovníka od živých častí pod napätím/ PPN práca pod napätím/

Otázka- Do akej vzdialenosti v cm  / centimetre/ sa môže pracovník priblížiť k živým častiam pod napätím 10 kV / max 12 kV / pri PPN na vzdialenosť? Napíšte ,len číslo vyjadrujúce príslušné centimetre.

 
 
 
 

10. Znalé osoby môžu pracovať na inštaláciách vn bez napätia.

Otázka- Môžu znalé osoby pracovať na inštaláciách vn a vvn ,ktoré sú pod napätím?

 
 
 
 

11. Na koľko pracovísk sa môže  vydať príkaz B?

 

 
 
 
 

12. Ktorá je základná bezpečnostná elektrotechnická norma /pre elektrické inštalácie budov/?

 

 
 
 

13. Akú farbu musí mať izolácia ochranného vodiča PE?

 
 
 
 

14. Aký je minimálny prierez musí mať vodič hlavného pospájania?

 
 
 
 

15. Ako označujeme silový vodič s medeným /Cu/jadrom a PVC izoláciou?

 
 
 
 

16. Aké priestory znižujú nebezpečenstvo  úrazu elektrickým prúdom?

 
 
 

17. Podstata ochrany elektrickým oddelením spočíva vo vytvorení dokonalo izolačne oddeleného obvodu obvodov  siete TN  alebo TT.

Otázka- Aké napätie nesmie presiahnuť elektrický oddelený obvod?

 
 
 
 

18. Ochranná izolácia vznikne tak ,že k základnej izolácií sa pridá prídavná izolácia/ vznikne dvojitá izolácia /.

Otázka: Akým znakom sa vyznačí na zriadení dvojitá izolácia?

 
 
 

19. Akú kvalifikáciu musí mať osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie?

 
 
 
 

Otázka 1 na 19

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: