Otestujte sa online zdarma >>>

1. Aké označenie má sieť TN, v ktorej v prvej časti plní vodič PEN súčasne funkciu ochranného a neutrálneho vodiča  a v druhej časti sú vodiče ochranný PE a neutrálny N vedené samostatne:

 
 
 

2. V ktorej z uvedených sieti sa vyskytuje vodič PEN­­­­­?

 
 
 

3. Stupeň ochrany krytom sa označuje  IP  a potom  nasledujú dve povinné čísla. Čo  vyjadruje prvé povinné číslo?

 
 
 

4. Môže sa ochranný vodič istiť?

 
 
 

5. V priestoroch pod vaňou alebo sprchou sú normou STN 33 2000-7-207: 2007 zavedené zóny:

 
 
 

6. Úradnú skúšku vyhradených elektrických zariadeniach skupiny A riadi a vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v dohodnutom termíne:

 
 
 

7. 7/ Vodič PEN sa smie použiť iba v pevnej inštalácii, pričom jeho prierez sa nesmie byť menší ako

 
 
 

8. Prúdový chránič vypína

 
 
 

9. Uzemnenie bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa nemusí spájať , ak je medzi dvoma uzemneniami v zemi vzdialenosť väčšia ako

 
 
 

10. Ktoré s nasledujúcich ochranných opatrení je určené aj pre laikov:

 
 
 

11. Akou farbou sa označujú fázové izolované vodiče striedavej sústavy

 
 
 

12. Správny postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom je:

 
 
 

13. Práce na elektrických zariadeniach členíme:

 
 
 

Otázka 1 na 13

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: