§20 Poučená osoba
je osoba dostatočne poučená znalými osobami, tak aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Ide o osoby bez odborného elektrotechnického vzdelania.

Poučená osoba §20 musí mať spôsobilosť vyhlášky č.718/ 2002 Z.z :

  • a/ bez elektrotechnického vzdelania
  • b/ môže obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami
  • c/preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení v rozsahu vykonávanej činnosti
  • d/preukázateľne oboznámená o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Účastník kurzu obdrží príručku Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom od Doc. MUDr. Viliama Dobiáša a Ing.Milana Plachého. Poučené osoby
- môžu obsluhovať jednoduché zariadenia El všetkých napätí pri používaní predpísaných ochranných pomôcok a dodržiavaní miestnych bezpečnostných a prevádzkových predpisov, s ktorými boli preukázateľne oboznámené
- pracovať podľa pokynov na El NN bez napätia, pracovať s dohľadom v blízkosti živých častí vo vzdialenosti cm od živých častí, na El pod napätím nesmú pracovať
- pracovať s dohľadom na odpojených EL VN a VVN, v blízkosti častí pod napätím mažú ,len pod dozorom , na El pod napätím nesmú pracovať vôbec
- merať skúšobným zariadením / informatívne skúšky, výrobkov,..../

Hlavný cieľ kurzu §20

Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny, kde obsah , termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. O poučení sa vydá písomný zápis o poučení.
Rozsah 4 hodiny.

Cena s DPH 38€

Chcete sa dozvedieť viac?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nám napíšte email