§24 Revízny technik
je fyzická osoba, ktorá:

 • a/ má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika - výučný list,maturitné vysvedčenie, diplom - 1., 2. a 3. stupeň VŠ);
 • b/ má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z.z., príloha 11
 • E1E2E4,5
  Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení v objekte triedy A a B1 vrátane bleskozvoduÚSO6 rokov5 rokov3 roky
  4 roky3 roky1 rok
  Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení v objekte triedy B vrátane bleskozvoduÚSO7 rokov6 rokov5 rokov
  5 rokov4 roky3 roky

  Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:
  E1 - technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
  E2 - technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu, E4 - elektrický stroj, prístroj, rozvádzač, E5 - elektrická prípojka nn.

  Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:
  A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu,
  B - objekt s nebezpečenstvom výbuchu,
  C - objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu elektrického zariadenia v regulačnej stanici plynu.


 • c/ môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

A/ 4 dni - §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E2, s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov E4 technický stroj, prístroj, rozvádzač E5 elektrická prípojka nn. cena : 198€
B/ 4 dni - §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E1 - nad 1000V a v objektoch triedy "B" s nebezpečenstvom výbuchu. cena : 228€
C/ 2 dni - Rozšírenie §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E1 - nad 1000V a v objektoch triedy "B" s nebezpečenstvom výbuchu. cena : 114€


Chcete sa dozvedieť viac?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nám napíšte email